Keresés

 

Iskolánkról

2030 Érd, Fácán köz
E-mail: erdbatthyany@freemail.hu
Tel.: 06-23/365-785

FIGYELEM !!! Továbbtanulás előtt álló fiatalok!


Nagy Vagy idei őszi-téli verseny A verseny és a TV-felvétel időpontja: november 8. szombat


Kedves Nyelvtanár Kollégák!
 
Iskolánk idén is meghirdeti a Batthyány Napok idejére a játékos angol és német nyelvi versenyeket a 4. évfolyam számára.
 
A német verseny ideje: 2015. március 11. du. 14.00
 
Az angol verseny ideje: 2015. március 12. du. 14.00
 
A versenyekre 4 – 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.
 
A verseny tematikájáról a későbbiekben küldünk tájékoztatást.
 
Jelentkezési határidő: 2015. február 13.
 
Mindenkit szeretettel várunk!
 
Budiás Judit és Kőrösi Eszter
 
versenyszervezők
Az alsótagozat bemutatkozik

Iskolai tájékoztató

Bemutatkozás

Iskolánkban általános alapképzést nyújtó 8 évfolyamú oktatás folyik, illetve a 2008/2009-es tanévtől közoktatási típusú sportiskolai osztályokat is indítunk. Tanulólétszámunk 450 körül mozog. A tanulók közel egyötöde más körzetből, illetve más településről (Tárnok, Sóskút, Pusztazámor) jár át. Ezt az arányt egy peremkerületi iskola csak az ott dolgozó 33 pedagógus kimagasló oktató-nevelő munkájával érhette el. Fő profilunk a testnevelés, valamint 2004/2005-től az idegen nyelv.

A sikeres idegennyelv-tanulás érdekében

Iskolánk kétszintű angol és német nyelvoktatást nyújt tanulóinak. A jelenlegi gyakorlat szerint a 3. osztályban kerül sor a nyelvválasztásra. Így lehetővé válik a következő évben a csoportok kialakítása és a heti három órában történő tanuláshoz szükséges tankönyvek beszerzése.

Integráció, fejlesztés, esélyegyenlőség

Iskolánkban különböző fejlettségű, érdeklődésű, tudású, más-más kulturális és anyagi hátterű családokból érkező gyermek és különböző személyiségű pedagógus tölti együtt mindennapjait. Ez a sokszínűség sok lehetőséget és egyben sok nehézséget is jelent. Lehetőséget arra, hogy iskolánk több területen megmutathassa az általa fontosnak tartott tudást, értékeket. A nehézség abban rejlik, hogy megteremtsük, és be is tartsuk a közös szabályokat, mindannyian „egy nyelvet beszéljünk”, és közös céljaink érdekében tudjunk együttműködni.

Városi Petőfi versmondó verseny

Iskolánk névadójának tiszteletére minden évben Batthyány-napokat szervezünk. A színes kulturális és sportprogramok között méltó helyet kapott versmondó versenyünk. Petőfi Sándor neve az alsó tagozatos gyerekek körében is ismerősen cseng. Szívesen olvassák, s életkorukból fakadóan még szívesebben adják elő a megtanult sorokat.

Az iskola története

Iskolánk Érd – Sasvárosban (Újtelep) található, mely a város dél-nyugati peremkerülete. A kerület kialakulása és fejlődése az utolsó 60 évben robbanásszerűen történt. A gyors építkezésre jellemző, hogy ma már szinte teljesen összenőtt Tárnokkal. A gyorsütemű fejlődést jó közlekedésföldrajzi tényezők segítették. Iskolánk 1933-ban létesült három tanteremmel. Első igazgatója Kiss Zoltán volt, a nevelőtestület 6 főből állt.

Iskolai körzethatárok

Az Általános iskola felvételi körzete a 2014/2015. tanévben.

A testnevelés és a sport helyzete iskolánkban

A Batthyány Általános Iskolában a testnevelés kiemelt nevelési terület. A tárgyi feltételek jók. A betonos, füves sportpályák mellett a három részre osztható tornacsarnok biztosítja, hogy több osztály testnevelés órája egy időben folyjon. A foglalkozásokat olyan szakemberek tartják, akik a sportáguk oktatását magas szinten végzik, ismerik a különböző korú gyermekek életkori sajátosságait. Öt sportág kiemelt oktatása folyik iskolánkban. Labdarúgás, birkózás, kézilabda, tollaslabda, valamint az önköltségesen, órarendbe illesztve megvalósított úszás.

Idegen nyelvi tagozat

2003-ban alakult az első tagozatos osztály (heti 5 tanórát jelent) azzal a céllal, hogy 8.osztályban állami nyelvvizsgát adunk azok kezébe, akiknek több akaratuk, kitartásuk, tehetségük van, és vállalják a többletterheket.

Könyvtárunk ...

az iskola fennállása óta gyarapszik, s ma már mintegy 8000-nyi kötetet számlál. Az állomány kiterjedt, hiszen magába foglalja mind a gyermek- és ifjúsági irodalmat, az ismeretterjesztő műveket, mind pedig a pedagógusok munkáját segítő szakirodalmat. A könyvek összeválogatásakor mindvégig az volt a fő szempont, hogy a tanulók az iskolai felkészülés során ne maradjanak segítség nélkül. Így az összes kötelező olvasmányból egész osztályra való példányszámot szereztünk be, a helyben olvasásra tartott lexikonokból bármilyen házi feladathoz, szorgalmihoz találnak segítséget.

Városi matematika levelezős verseny

2002–ben szerveztük meg először, akkor még „házon belül” a levelezős típusú matematika versenyét. Érd város önkormányzata 2003 óta támogat bennünket . Azóta városi szinten szervezzük, s népszerűsége évről évre nő. Gyakorlatilag nincs olyan általános iskola Érden, amelyik ne kapcsolódott volna már be a programunkba. Általában 300 - 400 között van évenként a résztvevő tanulók száma.

Névadónk

A Batthyány család eredete, a mecénás Batthyányak, gróf Batthyány Lajos