Keresés

 

Bemutatkozás

Iskolánkban általános alapképzést nyújtó 8 évfolyamú oktatás folyik, illetve a 2008/2009-es tanévtől közoktatási típusú sportiskolai osztályokat is indítunk. Tanulólétszámunk 400 körül mozog. A tanulók közel egyötöde más körzetből, illetve más településről (Tárnok, Sóskút, Pusztazámor) jár át. Ezt az arányt egy peremkerületi iskola csak az ott dolgozó 32 pedagógus kimagasló oktató-nevelő munkájával érhette el.


Fő profilunk a testnevelés, valamint 2004/2005-től az idegen nyelv. Az 1-8. évfolyamban emelt óraszámban folyik a testnevelés. Ezekben szakedzésekkel - birkózás, labdarúgás, kézilabda, tollaslabda, úszás – egészülnek ki a délutáni foglalkozások. Az alsó tagozatban is folyik az idegen nyelvek oktatása (angol, német). Ötödik évfolyamtól e nyelveket emelt óraszámban is tanulhatják a gyerekek. Színvonalára jellemző, hogy tanítványaink egyre jobb eredményeket érnek el a különböző városi, körzeti, megyei és országos versenyeken is. Az idegen nyelvi tudásukról akkreditált nyelvvizsgát tehetnek és tesznek a jelentkezők.
 
Újdonság, hogy 2008 szeptemberétől az első évfolyamon, felmenő rendszerben sportiskolai keretben működtethetünk egy-egy osztályt, városi és körzeti beiskolázással. Ide várjuk azokat a gyerekeket, akik a magas szintű ismeretszerzés mellett magas szinten akarnak sportolni is.
 
Segítenek ebben bennünket az egyesületek: ÉVSE, Érdi Spartacus SC, Első Érdi Úszó Egylet, valamint országos szakmai szervezetek.
 
Természetesen nem csupán a testnevelés tagozatosok számára biztosított a szakszerű testi nevelés, hanem minden egyes tanulónknak. Diákjaink eljuthatnak úszásoktatásra és nyári sporttáborba is.


Fontos feladatunknak tekintjük a sporton kívül a többi tantárgy gondozását is. Számítástechnika szaktantermeinket, könyvtárunkat folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. Végzős diákjaink választott új iskolájukban megállják a helyüket.
 
Gyermekeink sikeresen szerepelnek a különböző tanulmányi-, kulturális-, sport- és egyéb versenyeken is. A fenti eredményeket széles körű szakköri tevékenység biztosításával érhetjük csak el. Két saját projektmunkánk is van; ennek témakörei: ősszel az egészséges életmód, a tanév végén pedig az „Év végre” projekt keretében mutatkoznak be tanulóink.
 
Természetesen a tehetséggondozáson kívül a lemaradókkal vagy a lassabban haladókkal is foglalkozunk, anyagi lehetőségeink függvényében (formái: képességek szerinti differenciálás, csoportbontások, korrepetálások, fejlesztő foglalkozások, gyógytestnevelés, illetve tanulószoba biztosítása a 7-8. osztályos diákoknak. A tanulószobai foglalkozások keretében szervezzük meg a végzős diákok középiskolai felkészítését is.). Részt veszünk az „Egyenlő eséllyel Érden” városi projektben is. Jó és rendszeres a kapcsolatunk a körzeti gyermekorvossal, a védőnőkkel, a Gyermekjóléti Központtal, a Polgármesteri Hivatal gyámügyi munkatársaival és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal is. Pedagógusaink nyitottak minden újra, rendszeresen jelentkeznek szakmai továbbképzésekre, pályázatokat és tankönyvet írnak, patronálják alapítványunkat, a környék és a város számára rendezvényeket szerveznek.
 
Gondoskodunk arról is, hogy tanulóink a szabadidejüket is a lehető legtartalmasabban és ugyanakkor változatosan tölthessék. Rendszeresen szervezünk színházlátogatásokat, tanulmányi kirándulásokat, erdei iskolát, nyári tábort. Bekapcsolódunk a város kulturális- és sportéletébe, ápoljuk iskolánk és a város hagyományait, iskolaújságot, iskolarádiót működtetünk, és nem utolsó sorban tanulóink rendelkezésére áll könyvtárunk és számítástechnikai termünk. A közösséghez tartozás fontossága áthatja minden tevékenységünket.
 
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből egészséges, művelt, jól képzett és tovább képezhető, az életben boldogulni tudó embereket igyekszünk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nemzedéknek.

Rozgonyi János
igazgató