Keresés

 

A sikeres idegennyelv-tanulás érdekében

Iskolánk kétszintű angol és német nyelvoktatást nyújt tanulóinak.
A jelenlegi gyakorlat szerint a 3. osztályban kerül sor a nyelvválasztásra. Így lehetővé válik a következő évben a csoportok kialakítása és a heti három órában történő tanuláshoz szükséges tankönyvek beszerzése.
Az idei tanévtől már az 1. osztályban ismerkedhetnek a kisdiákok az idegen nyelvvel. A heti egy órás foglalkozáson az általános tagozatra járó gyerekek vesznek részt.
A felső tagozaton az általános szintű nyelvtanulással párhuzamosan az 5. osztálytól indítjuk el a heti öt alkalmat magába foglaló, magasabb óraszámú nyelvoktatást. Az érdeklődő jelentkezők részére a 4. osztály második félévében felvételi meghallgatást rendezünk.
A 8. osztályban angol nyelvből államilag elismert, alapfokú nyelvvizsgát tehetnek le a tanulók iskolánkba kihelyezett vizsgabizottság előtt.
Az idegen nyelvet heti három órában tanuló gyerekek a 6. osztályban írásban és 8. osztály végén szóban is összegző feleletet adnak tudásukról házi vizsga keretei között.
Nyelvoktatásunk az Európai Tanács referencia szintjeire alapozott, beszédközpontú, melyben a kommunikációs készség fejlesztése az elsődleges cél.

Kőrösi Eszter
nyelvtanár