Keresés

 

Integráció, fejlesztés, esélyegyenlőség

Iskolánkban különböző fejlettségű, érdeklődésű, tudású, más-más kulturális és anyagi hátterű családokból érkező gyermek és különböző személyiségű pedagógus tölti együtt mindennapjait.
Ez a sokszínűség sok lehetőséget és egyben sok nehézséget is jelent. Lehetőséget arra, hogy iskolánk több területen megmutathassa az általa fontosnak tartott tudást, értékeket. A nehézség abban rejlik, hogy megteremtsük, és be is tartsuk a közös szabályokat, mindannyian „egy nyelvet beszéljünk”, és közös céljaink érdekében tudjunk együttműködni.
Ehhez szükséges, hogy a közösség támogassa a tehetségeseket, segítse a lemaradókat, a bátortalanokat, a nehéz helyzetben lévőket, és azokat, akik nehezen találják meg helyüket a közösségben.
Sokan sokféle jelzővel illették már a problémás gyerekeket. Nekünk is meg kellett tanulnunk a legújabb terminusokat, hiszen a fenntartó kibővítette alapító okiratunkban az ellátandó feladatainkat. Iskolánk kapta az integrálható beszédfogyatékosok és a körzetünkbe tartozó, pszichés zavarokkal küzdő gyermekek oktatását. A legújabb elnevezésekkel élve az SNI-s (sajátos nevelési igényű) és a BTM-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő) gyerekek fejlesztését.
Mielőtt bárki megijedne, szeretném leszögezni, hogy ezek a gyerekek eddig is itt voltak velünk. Naponta szembesültünk problémáikkal, és amit lehetőségeink engedtek (korrepetálás, differenciált óravezetés, iskolai és osztályprogramok), azt meg is tettük, hogy segítsük őket. A probléma nagyságához mérten azonban ez csak csepp volt a tengerben, hiszen se fejlesztő eszközeink, se szakemberünk, se anyagi lehetőségünk nem volt a gondok tényleges megoldására. Ha szakemberre volt szükség, a szülők a Nevelési Tanácsadóhoz fordulhattak. Előfordult, hogy a család egész életét át kellett szervezni, hogy gyermekük részt vehessen a fejlesztő foglalkozásokon.
A közeljövőben reméljük, javulnak esélyeink, és sikeresebbek lehetünk!
Az idei évtől - a korrepetálások mellett - lehetőség van iskolánkban egyéni fejlesztésre járni heti 7 órában az SNI-s gyerekeknek. A szakmai segítséget és felügyeletet Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának szakemberei látják el, melyet iskolánkkal kötött együttműködési megállapodás biztosít.
A szakszolgálat logopédusa heti 2 napon segíti a beszédhibás gyermekek fejlődését és beilleszkedését. Így iskolánk tanulói helyben jutnak segítséghez. Ez könnyebbséget jelent a gyermek, a szülő és a pedagógus számára egyaránt.
A jövőre vonatkozóan merészebb terveink is vannak. Szeretnénk, ha a város megteremtené az anyagi, tárgyi feltételeit az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítésének, és munkánkat pszichológus is segítené. Mindez gyermekeink harmonikus fejlődését biztosíthatná.

Dombi Gyöngyi
fejlesztőpedagógus