Keresés

 

Idegen nyelvi tagozat

2003-ban alakult az első tagozatos osztály (heti 5 tanórát jelent) azzal a céllal, hogy 8.osztályban állami nyelvvizsgát adunk azok kezébe, akiknek több akaratuk, kitartásuk, tehetségük van, és vállalják a többletterheket.
Tavaly 9 gyereknek sikerült Pitman Qualifications Elementary fokozatnak az írásbeli és a szóbeli vizsgája, az idén pedig 12-nek. Közülük több, mint a fele első osztályú bizonyítványt kapott.

Ez azért nagy jelentőségű, mert nemcsak országosan van rangja ennek az akkreditált vizsgának, hanem ez nemzetközileg elfogadott, elismert minősítés.

A középiskolák különböző módon értékelik a felvételi során a nyelvvizsgaeredményeket, van, amelyik 20 ponttal jutalmazza.
Napjainkban nagyon fontos, hogy szakirányú végzettségünket bizonyítvánnyal tudjuk igazolni, de pusztán a tudás kedvéért is érdemes nyelvvizsgát tenni.
Segítségével a tanuló:
  • áttekinthetőbben rendszerezi az eddig megszerzett ismereteket,
  • élő, napi nyelvhasználatra tanít,
  • valóságos, életszerű szituációival minden helyzetben feltalálja magát, tud információra kérdezni és megértetni magát,
  • a készségek tudatos fejlesztésével tud hivatalos és magánlevelet írni, esszét megfogalmazni, szövegértési feladatokat megoldani írott és hallott szöveg alapján
A középfokú intézményekben egy második idegen nyelv felvételét is szorgalmazzák.
Sokkal könnyebben veszik az akadályokat a mi diákjaink.

Daróci Lajosné
nyelvtanár