Keresés

 

A testnevelés és a sport helyzete iskolánkban

A Batthyány Általános Iskolában a testnevelés kiemelt nevelési terület. A tárgyi feltételek jók. A betonos, füves sportpályák mellett a három részre osztható tornacsarnok biztosítja, hogy több osztály testnevelés órája egy időben folyjon. A foglalkozásokat olyan szakemberek tartják, akik a sportáguk oktatását magas szinten végzik, ismerik a különböző korú gyermekek életkori sajátosságait. Öt sportág kiemelt oktatása folyik iskolánkban. Labdarúgás, birkózás, kézilabda, tollaslabda, valamint az önköltségesen, órarendbe illesztve megvalósított úszás. Számunkra fontos a tömegsport is. Hagyományos rendezvényeinken olyan programokat szervezünk, ahol az osztályok, csapatok versenyezhetnek egymással. Ilyen rendezvénysorozat az egészséges hét, ahol az alsó tagozatban játékos váltóverseny, a felső tagozatban foci körmérkőzés zajlik a gyermekek között. Március 15-én akadályversenyt szervezünk: a város több csapatával sportjátékokkal emlékezünk meg erről az ünnepről. A gyermeknapi rendezvényeken futás, labdajátékok, ügyességi feladatok szerepelnek. Minden tömegsport-rendezvénynek jellemzője, hogy a csapaton belül és a csapatok között is jó pajtási kapcsolatok alakulnak ki, ezzel is segítve a közösségi érzés fejlesztését.. Minden nyáron kb.100 fővel táborozunk a Balaton mellett: itt természetesen a focié, az úszásé és a különböző labdajátékoké a főszerep.


A diákolimpiai versenyeken rendszeresen részt veszünk. Kiemelkedő eredményeink vannak birkózásból, labdarúgásból, tollaslabdából. A játékos sor-és váltóversenyeken évek óta indulunk, és helyet adunk a verseny lebonyolításának. A tollaslabda-diákolimpiai versenyt is mi rendezzük. Néhányan rendszeresen eljutnak az országos diákolimpiára is. A téli szünetben tollaslabda amatőr gyermek- és felnőtt versenyt szervezünk.
Ezeket a programokat pályázatok és a SPORTISKOLA ALAPÍTVÁNY segítségével oldjuk meg.
Az iskola tantestülete, vezetősége mindig közös céljának tekinti a sportfeladatok megvalósítását. A tanulóifjúság egészséges életmódja mindannyiunk érdeke.

Tinka Lajos
testnevelés- munkaközösség- vezető