Keresés

 

Az iskola története

Iskolánk Érd – Sasvárosban (Újtelep) található, mely a város dél-nyugati peremkerülete. A kerület kialakulása és fejlődése az utolsó 60 évben robbanásszerűen történt. A gyors építkezésre jellemző, hogy ma már szinte teljesen összenőtt Tárnokkal. A gyorsütemű fejlődést jó közlekedésföldrajzi tényezők segítették.
Iskolánk 1933-ban létesült három tanteremmel. Első igazgatója Kiss Zoltán volt, a nevelőtestület 6 főből állt.
Váltott műszakban csak alsó tagozatos diákok tanultak itt. A felső tagozat tanulói a központi iskolába jártak.
Az iskola akkori épülete a Csóka utcából nyílt. Az épületcsere 1940-ben történt meg. Az iskola a Holló közben lévő épületet kapta meg, mely 1964-ig fokozatosan bővült.
1953-tól az 5-6. osztályosok, 1954-től pedig a 7-8. osztályosok is ide jártak. Az iskola egyre szűkebbnek bizonyult a tanulói létszám növekedése miatt.
Az 1970-es években állandóan váltott tanítás, esetenként pedig felnőttoktatás folyt. A 70-es évek végére – a gyereklétszám növekedése miatt – tarthatatlanná vált a helyzet.
1980-ra épült fel új iskolánk a Fácán közben, mely három épületszárnyból áll. Az iskola kb. 700 tanuló befogadására alkalmas. Ettől kezdve a tanulók oktatása délelőtt folyt, délután csak szakköri, illetve napközis és sportfoglalkozások voltak.
1988-ban épült fel tornacsarnokunk, mely a városban a legnagyobb. Ekkortól indítottuk testnevelés tagozatos osztályainkat város, körzeti beiskolázással. Folyamatosan építettük fel külső pályáinkat is. Jelenleg három pihenőudvarunk, aszfaltozott, illetve salakborítású kézilabdapályánk, röplabda-, kosárlabda- és 60 m-es futópályánk, valamint füves 80x40 m-es futballpályánk van.
Számítástechnika kabinetet, könyvtárat, néprajzi gyűjteményt és technika műhelyt alakítottunk ki saját erőből.

Névfelvétel képekben


Batthyány Ádám a családfa előtt


Klikk a képekre!