Keresés

 

Eseménynaptár

2014. május - június eseménynaptár


Az érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola
éves eseménynapára a 2014/2015. tanévben

1.Bevezetés, nyári események

1.1 A 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet nyújt támpontot az új tanév indításával, megszervezésével kapcsolatban.

Az új tanév első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma 181 nap.
A tanítási év első féléve 2015. január 16-ig tart. Az iskolák 2015. január 23-ig értesítik a tanulókat, szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az őszi szünet 2014. október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).
A téli szünet 2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).
A tavaszi szünet 2015. április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda).
A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

2014. május 27. –országos kompetenciamérés!


A feladatok havi ütemezése

Augusztus
21. Alakuló értekezlet, munkavédelmi oktatás

25-én és 26-án Osztályozó- és javítóvizsgák, 8:00-kor

28-án Pótfelvételi a sportiskolás osztályokba 10 órakor

28-29- Tankönyvosztás
29. Tanévnyitó értekezlet 13:00
A tanévnyitó ünnepély lebonyolítása – 17:00

Szeptember
1. Az első tanítási nap, tankönyvosztás
Az iskolai ügyelet megszervezése

2-ig Pontos tanulói létszám, névsor, lakcím és a bizonyítványok leadása, bejáró, napközis, menzás, tanulószobás, külföldi állampolgár, szakvélemények kontrollja, TAJ kártyák.

5-ig az első szülői értekezlet megtartása, a szülői munkaközösség névsorának leadása, szülői szaknévsor készítés, változások bejegyzése. Adatok a tanulókról (beleértve a sportiskolai tanulókra vonatkozó adatszolgáltatást is!)

5-ig: szakkörök, edzések, fejlesztés, korrepetálások indítása
Tanévindítás, a naplók kitöltése és aláíratása:

12-ig A munkatervek leadása (munkaközösség-vezetők, könyvtár,
gyermekvédelmi felelős, önkormányzati vezetők, tűz- és munkavédelmi felelős, ISK.)

A testnevelés alóli (orvosi) felmentések leadása az igazgatónak. A tervezett erdei iskolák időpontjának, helyszínének leadása. A tervezett tanulmányi és diákolimpiai versenyekre való jelentkezési szándék leadása.

13. (szombat) 17.00 évnyitó „batyus buli”

20-ig. Az alakuló és az osztályozó értekezlet anyagának, valamint a tantárgyfelosztás leadása a Tankerület részére

19-ig A tanmenetek, foglalkozási tervek jóváhagyása, HHH státuszú, veszélyeztetett tanulók névsora.


30-ig Munkavédelmi bejárás
Hasznos anyag gyűjtése

Adatok közzététele az iskolai honlapon

Október
Október 1-jei statisztika elkészítése

A második héten az óvónők látogatása az első osztályokban

6. Megemlékezés az aradi vértanúkról tanóra keretében/iskolarádiós műsor

7. Az iskolai szülői munkaközösség vezetőségének megválasztása.
Fogadóóra.

10. A DIFER mérésben érintett elsős tanulók kiszűrése

2-3. hét belső mérések 2-8. évfolyam

Október 23-a méltó megünneplése , október 22-én

Hasznos anyagok gyűjtése.

Szaktárgyi versenyek szervezése, indítása.

22-ig DIFER mérésben résztvevő érintett elsős tanulók létszámának jelentése az OH-nak

Őszi szünet október 27 - október 31-ig. Szükség esetén az ügyelet megszervezése
(A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő)

31-ig Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.


November
10. Pályaválasztási kiállítás szervezése

Bolhapiac szervezése a Szülői választmánnyal közösen

14. A Hivatal közzéteszi az írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.

18-20-ig Egészségnapok rendezvényei (Projektmunka)


December
1-ig Áthelyezési javaslattétel

5. Mikulás műsor

5-ig a DI-FER vizsgálatok elvégzése a kiválasztott tanulókkal

9-ig Az általános iskolai tanulók jelentkezésének határideje a központi írásbeli felvételi vizsgára.

9. Fogadóóra

A matematika belső mérésének visszamérése 2-4. évfolyam

1-19-ig „Advent projekt”

19. Iskolai karácsony

Téli szünet december 22- január 2-ig.
( A szünet előtti utolsó tanítási nap december19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 5., hétfő)
Napközis ügyelet szervezése igény szerint

19.-ig A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése

Január
16. Az első félév vége
Osztályozó értekezlet
A félévi értesítők kiosztása – január 23-ig

26-30-ig szülői értekezletek

17. Az általános felvételi eljárás kezdete

17. 10.00 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

22. Pótló írásbeli felvételi vizsgák (14 órakor)

Idegen nyelvi próbamérés

Február
5. A középiskolák értesítik a központi írásbeli eredményekről a tanulókat

6. Gyermekkarnevál

13. A középfokú iskolákba való jelentkezés, a tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok megküldése a Felvételi Központnak és a középfokú iskoláknak.

14. Jelentkezés a BM által fenntartott iskolákba

13. Szülők-nevelők bálja/ Sportbál
Matematika belső mérések visszamérése 2-4. évfolyam

25 – A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

Február 17. – március 6. szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

28. Óvodások sportnapja

Beiskolázási terv elkészítése

Szabadságolási terv elkészítése

Március
2-3. Nyílt napok

6. Nőnap

A Batthyány napok megrendezése március 9 – 13-ig.
9. Fotó-és rajzkiállítás (hétfő)
10. Március 15.i akadályverseny
11. (szerda) Petőfi versmondó verseny
Német nyelvi verseny a 4. évfolyamban
12.(csütörtök) Angol nyelvi verseny a 4. évfolyamban
Komplex verseny a 7-8. évfolyamnak
13. (péntek) Ünnepség

Szaktárgyi versenyek -

Március 16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége

18-ig a módosító tanulói adatlapok megküldése a Felvételi Központnak

19. Próbakompetencia a 6-8. évfolyam

30. Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósítható középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az iskolákat.

Április
Tavaszi munkák elvégzése, Környezetrendezés

1. „Mi is tudunk” projekt

16. A holokauszt áldozatainak emléknapja

Tavaszi szünet – április 2- április 7.
(A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 8. szerda.) Szükség esetén ügyelet szervezése

22. A Föld napja (igazodva az esetleges városi programokhoz)

29. A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.
Az elsősök beiratkozásával kapcsolatos feladatok elvégzése

Május
Anyák napi műsorok

5. Szülői értekezletek

A leendő elsős nevelők látogatása az óvodákban

2-3. hét Belső mérések 1-8. évfolyam

15. Tantestületi kirándulás

27. Az alapkészségek meglétének mérése a 6., és 8. évfolyamban

28. Gyermeknap

29. Kirándulási nap a 4-8. évfolyamban

Január 5-május 27-ig a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat befejezése

Diákközgyűlés szervezése

SPORTEXPO – egyeztetés alattJúnius
4. A Nemzeti Összetartozás Napja

5. Pedagógusnap

Nyári táborokba való jelentkezések zárása

11. A hatodik és a nyolcadik évfolyam írásbeli idegen nyelvi mérése

11. Ballagási bankett

12. vagy 15. Ballagás - szervezi a 7. évfolyam

15. Az utolsó tanítási nap

Osztályozó értekezlet

Tantermek rendbetétele, tisztán hagyása a szünetre

19. Értesítés küldése a tanulóról a tanuló állandó lakhelye szerint illetékes járási hivatal részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba.

23. Tanévzáró értekezlet és ünnepély

24.-26. Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba

30i-ig Az írásbeli idegen nyelvi mérés eredményének elküldése az OH-nak.


Minden hónapban:
5-ig A havi eseménynaptár elkészítése.
Munkaértekezlet a feladatoktól függően, de általában az adott hónap 2. keddjén.
Bemutató órák szervezése és megtartása a munkaközösségi tervek alapján.
Iskolaújsággal kapcsolatos teendők elvégzése.
Szükséges karbantartások elvégzése.
Pályázatok készítése.


Versenyek, melyekre a tanítók, tanárok felkészítik a tanulókat

1. Diákolimpia
 Kézilabda 3.kcs lány, 4. kcs lány, fiú
 Labdarúgás 1-4 kcs
 Teremlabdarúgás 2-4. kcs
 Játékos sportverseny (alsó tagozat)
 Floorball – kispályás
 Tollaslabda
 Birkózás

2. Felső tagozat
 Simonyi-verseny
 Nyelvünkben élünk, Bendegúz
 Vers- és prózamondó versenyek
 Batthyány-napok komplex versenye, rajzverseny
 Jonathán Könyvklub
 Egészséges hét – városi verseny
 Zrínyi Ilona – matematika verseny
 Hevesy György kémiaverseny
 Bolyai matematika verseny
 Tárnok – komplex természettudományi verseny
 Biológia verseny