Keresés

 

Advent 2013

2013. november-december folyamán is megszerveztük Adventi forgatag nevű rendezvényünket. Idén egy kicsit másképp!

Itt is a tanórai keretben legalább egy tanórányi időt foglalkoztunk az advent, a karácsony témakörrel.
1.évfolyam: Mikulás és Karácsony (színezők, mesék, játékos feladatok, …)
2.évfolyam: Mikulás és Karácsony (színezők, mesék, játékos feladatok, …)
3.évfolyam: Mikulás és Karácsony (folyosódekorációk, díszek, történetek, …)
4.évfolyam: Mikulás és Karácsony (a régi és a mai ünnep, …)
5.évfolyam: Szokások (téli ünnepkörhöz kapcsolódva), versek, mesék, történetek, …
6.évfolyam: Dekorációk, díszítések, ajándékozás, …
7.évfolyam: Ünnepi ételek, terítés, ünnep a boltokban, vásárlás, …
8.évfolyam: Ünnepi viselet, család, barátság, szeretet, …

Már 2013. november elején az alsós munkaközösség vezető tudomást szerzett az adventi forgatag tervezett programjairól. Ezeket az alsós munkaközösség tagjaival ismertette. Innentől kezdve folyt az ötletek gyűjtése, osztályokra szabása, beszerzések lehetőségeinek számbavétele, …
Ugyanekkor a tavalyról maradt anyagok, eszközök számbavétele is megtörtént. Már az Egészséges-hét eseményei előtt és vele párhuzamosan folyt az anyaggyűjtés, beszerzés a felső tagozaton is.

2013. nov. 15-én a program vázlatát néhány új, még ki nem próbált ötlettel együtt összeállítottuk. A kiscsoportos megbeszélésen jelen voltak a projektfelelősök, a DÖK felnőtt vezetője, leendő pedagógiai asszisztensünk és nem utolsó sorban iskolánk Igazgatója.
2013. november 21-én az iskolai SZMK Vezetője is megismerkedett az advent projekt tervezett eseményeivel.
Még november folyamán rögzítettük a szükséges teendőket, illetve ismertettük azt a nevelőkkel és a szülőkkel is.
Előzetes feladatok egyeztetése (előadók felkérése, fenyőfa beszerzése, tájékoztató szövegek gépelése, sokszorosítása, plakátok készítése, …).
Kézműves foglalkozások szervezése (alsó tagozaton tanórai vagy szabadidős keretben, felső tagozaton szabadidő terhére, illetve napközis vagy tanórai foglalkozásokon).
Kiemelkedő programok időpontjainak, résztvevőinek/előadóinak rögzítése (iskolai ünnepi műsor, adventi forgatag zárónapja, …).
Résztvevő felnőttek feladatainak rögzítése (beszerzések, foglalkozások vezetése, dekoráció készítése, …).

Néhány vállalkozó kedvű kollégánk az ünnepi műsor megszervezését, betanítását, lebonyolítását kapta feladatul (Bilics Józsefné, Bilikné Niczinger Éva, Csizmadia Károlyné). Természetesen nem maradtak magukra, de azért nagyon sok munkájuk volt a feladat minél szebb, színvonalasabb kivitelezésében.
Már 2013. november utolsó hetében hatalmas rajzolásba kezdtek a rajzszakkörösök. Adventi kalendáriumot rajzoltak. Decemberben minden tanítási nap – általában az első szünetben –, egy adventi ablaknyitással kezdtünk. Ilyenkor apró kedvességeket, cukorkát, idézetet, süteményt, forró csokit, … kaptak a tanulók. A kalendáriumi ablakok ajándékainak kitalálása közös feladat volt, bár itt főleg Paulovits Monika volt a fő szervező.

Szintén nagy feladat volt a december 16-20. közti időpontokra előadók szervezése, illetve a gyermek előadók felkészítése. Köszönjük a segítséget, a lelkesedést, a felkészítést, és a szereplőknek a fellépést.

December másodikától kezdődően indultak a délutáni kézműves foglalkozások, az énekkari próbák, a színdarabok próbái, díszleteinek összeállítása és minden más, a forgataghoz tartozó dolog. Ez a sok-sok minden december 20-ig tartott.
Szintén itt, a forgatag idején készült el szülői/nyomdai segítséggel 2014-es falinaptárunk, mely régebbi és idei tanulóink gyönyörű munkáival lett díszítve. Köszönjük a lelkes támogatást!
Készítettünk sok mindent. Kicsik és nagyok egyaránt szorgoskodtak. Rengeteg fenyődísz (1.b, 1.t, 3.t), ablakdísz (2.t), asztali dísz (3.a, 3.t), köszöntőkártya, apró ajándék készült a három hét alatt. A tanár nénik és tanár bácsik, no meg a gyerekek leleményessége, ügyessége kellett ahhoz, hogy a hógömbtől (felső tagozat) a rizslabdáig (2.a), a tolltartótól (felső tagozat) a receptes üvegig (felső tagozat), a naptártól (iskolai tanulóink rajzaiból készült szülői támogatással) a jegyzetfüzetig (felső tagozat és Kósa Mónika iskolatitkár) minden időre elkészüljön. A nagyok csomagolták a szaloncukor formájú zsákbamacskákat, a kicsik kedves meglepetéseket alkottak. 13-án elvetettük a lucabúzát (felső tagozat). Elkészült a folyosók dekorációja (alsó és felső tagozat) is ebben az időszakban. A fenyőfa is karácsonyfává szépült.

Decemberben más, hagyományos és nem hagyományos iskolai programok is történtek. Bolhapiac (dec. 5-7.), Mikulás (dec. 6.), kirándulás Bécsbe az adventi vásárba (dec. 14.), …

December 16-20. között a készített alkotások aztán gazdára találtak délutánonként. Akinek nem jutott volna egyik nap, az másnapra újabb lehetőséget kapott, mert ami elfogyott délután, azt szorgos kezek pótolták délelőtti, koradélutáni időpontokban. Köszönjük a sok lelkes Kollégának és 8. osztályos diáknak a segítséget, hogy szinte minden ajándék gazdára talált.
Az ajándékkeresést minden nap egy kis műsor színesítette. Volt ott zongoraszóló (Magda Róbert vendégművész előadásában), gitárszóló énekkel (Horváth Dávid György 8.t osztályos előadásában), felnőtt és gyerek vegyes kórus (felsős énekkar és tanítók, tanárok iskolánkból), alsós mesemondó kisdiákok (Szalai Milán 2.t és Juhász Jázmin 3.a), gyertyagyújtás (Bilik János), rövid színdarab (János király karácsonya a 8. osztályosok előadásában), karácsonyi versmondás 80 gyerekkel (5.b, 5.t, 6.a, 6.t, 7.a, 8.b) … Köszönjük a fellépőknek és a gyerekek felkészítőinek a segítséget!
Az utolsó hét folyamán megköszöntük azoknak a szülőknek a segítségét egy kis kedvességgel (jegyzetfüzet és szaloncukor), akik saját gyermekük osztályát, vagy az iskola minden diákját kimagaslóbban támogatták.

2013. december 20-án tartottuk fél 4-től az iskolai ünnepséget a tornacsarnokban, ahol a felsősök énekkara, a kicsik színdarabja (4.a) az alsós énekkarral igazán szép, emlékezetes pillanatokat adott a jelenlévőknek. Természetesen nem maradhat említés nélkül a táncos előadások sora sem (Rozgonyi Ágnes táncosai és az 1.b Hópelyhecskéi). Meghívtuk az összes érdeklődő szülőt és hozzátartozót, hogy láthassák, átélhessék ezeket a meghitt és szép perceket ők is. Köszönjük a felkészítők és a fellépők munkáját!
Kiraktuk a még meglévő ajándékokat, hátha van olyan még, aki nem találta meg a neki kellő, kedves meglepetést. Köszönjük azoknak az áldozatos munkáját is, akik az ünnepi műsor idején nem a szép látványban gyönyörködtek, hanem őrizték a kész munkákat a folyosón.
Ugyanezen a délutánon köszöntük meg a forgatag idején nagyon sokat dolgozó tanulóknak is munkájukat egy-egy apró ajándékkal (Bednári Annamária 6.a, Kőnig Nikolett 6.a, Lazók Dominika 6.a, Magyar László 8.t, Müller Dávid 8.b, Pityinger Laura 8.t, Poncok Norbert 6.a, Pothorszky Márk 8.t, Sikari Norbert 8.t, Szabó Boglárka 6.a, Szántó Zita 6.a).
Szintén az iskolai ünnepség keretében részesítette dicséretben a tantestület azt a 6 nyolcadik osztályos tanulót, akik több éven keresztül áldozatos munkájukkal, szorgalmukkal, versenyeken elért eredményeikkel kiemelkedtek társaik közül, öregbítették iskolánk hírnevét (Müller Dávid 8.b, Pothorszky Márk 8.t, Schvirján Olivér 8.b, Sikari Norbert 8.t, Szalai Gyöngyi 8.b, Tamasovits Dóra 8.b). Gratulálunk Nekik még egyszer!
Az Igazgató Úr egy iskolánkat támogató külső szervezetről is szólt az ünnepségen. Gazdasági alapismeretek oktatásához 40 órás tanfolyamot kaptunk, illetve egy laptopot és egy projektort is adományként. Az idén az országban 26 általános iskolát ért az a megtiszteltetés, hogy részt vesz az idei Citi Pénzügyi Oktatási iskolatámogatási programban, amely a Citi Magyarország és a Junior Achievement Magyarország (JAM) Alapítvány közös pénzügyi és gazdasági képességfejlesztő programja 2001 óta. Köszönjük a lehetőséget! A program szakköri keretben 2014. februárjától kezdődően indul iskolánkban.

2013. december 21-én még egy utolsó nekirugaszkodás volt a szünet előtt. Ezen a szombati napon az alsósok mesehallgatással, játékkal, beszélgetéssel töltötték az első 3 tanóra idejét. Ezalatt a felsősök az első 2 tanórában osztályok közti versenyen vettek részt az advent jegyében. A harmadik tanórában rendet raktak, ajándékoztak, osztálykeretben várták az eredményhirdetést és a jutalmat.
A negyedik tanórában mindenki felvonult a tornacsarnokba, ahol magyar táncházat szerveztek a tanulóknak. Megismerkedhetett mindenki a különböző népi hangszerekkel (hegedű, brácsa, bőgő), néhány népdallal, és a végén egy jót táncolhatott kicsi és nagy.


Köszönjük a sok támogatást, a sok szervezést és utánajárást, az ötleteket, a segítő kezet, a sok munkát Felnőtteknek, és a Gyerekeknek egyaránt!További jó munkát kívánva:2013. december 29.
Bilikné Niczinger Éva és Szabó Margit
projekt felelősök