Keresés

 

Angol nyelvtanítás – tanulás tanórán kívül

A nyelvkönyvek sokféle feladatot kínálnak ismeretszerzésre, gyakorlásra. A tananyagok, a szerző elgondolása alapján, sematikusan ismétlődve kerülnek feldolgozásra. A tanulóknak ez egyfajta biztonságot ad, de kevésbé fokozza az érdeklődésüket.
 
 A motiváció fenntartására faliújságot állítottunk össze a felső tagozaton angol nyelvet tanulók számára.
 
 A feladatok szintekre tagozódnak, a  tartalmukat tekintve egyfelől  kapcsolódnak a nyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez, másrészt  a nyelvi készségek fejlesztéséhez.  A részvétel önkéntes. A havonta cserélődő 10-15 feladatsorból legalább három feladatot szükséges választani, és határidőre feldolgozni. A hibátlan megoldásokat jutalmazzuk, - tantárgyi jegy,  írásbeli dicséret, jutalompont.


Novemberhez kapcsolódó feladatok

Egészséges hét projekt képekben az angolórákon


1.Gyűjtőmunka a kedvelt sportágról


2.A kedvenc focistám


3.Az olimpiai láng


4.Sporttevékenységek gyűjtése


5.Szókincsbővítés


6.Sportolás igékkel kifejezve


7.A tanultak felelevenítése


8.Ki találja meg előbb a gól számokat?


9. Nyelvgyakorlás a focipályán

6. évfolyam


1. Készül a napired


2. A süni napi tevékenysége évszakonként


3. A mi csoportunk alkotta a legjobb mondatokat


4. Rajzban mutatjuk meg, szóban fogalmazzuk meg

7. évfolyam


1. Keressünk ételeket