Keresés

 

Beszámoló

Október 19-én, szerdán izgatottan jöttek az iskolába elsőseink. Már lassan másfél hónapja számítanak iskolásnak, s megszokottak a reggeli rutin feladatok. Aznap mégis jobban oda kellett figyelniük mindenre. Hiszen ezen a napon látogattak el hozzájuk az óvó nénik.
 
Iskolánk az idei tanévben is meghívta azoknak az óvodáknak a pedagógusait, ahonnan a legtöbb kisgyerek érkezett hozzánk. Nagyon örülünk annak, hogy itt voltak a Harkály, Fácán, Tusculanum, Ófalusi Óvodákból kollégáink.
 
Az első a osztályban Harthné Kiss Valéria környezetismeret órát, az első t osztályban Erdélyiné Marosi Ildikó magyar órát tartott. A gyerekek nagyon igyekeztek, hogy sokat szerepeljenek, jól válaszoljanak a tanító nénik kérdéseire. Közben olykor odapillantottak a régi óvó nénijükre: Látod, milyen ügyes vagyok? – kérdezte csillogó szemük.
 
Az órákat követő szünetben jutott idő arra is, hogy megbeszéljék, mi történt velük, mióta nem találkoztak.
 
Miután a gyerekeket szólította a csengő a pedagógusok leültek, hogy megosszák tapasztalataikat az óvoda –iskola átmenetről. Az óvó nénik leplezetlen kíváncsisággal kérdeztek valamennyi csoportjukba járt gyerekről, a tanító nénik pedig készségesen válaszoltak.
 
Fontos volt ez a nap nemcsak a gyerekek, hanem az iskola életében is. Hiszen arra törekszünk, hogy minél könnyebbé tegyük a tanulók iskolai beilleszkedését.
 
Ebből a célból szervezünk az évben több olyan foglalkozást is a szomszédos óvoda nagycsoportosainak, ahol belepillanthatnak az iskola életébe. Felajánlottuk azt a lehetőséget is, hogy testnevelés foglalkozásokra jöjjenek át hozzánk a tornacsarnokba.
 
Ezért, az óvoda –iskola átmenet barátságosabbá tételéért fontosak az óvónők és tanítónők kapcsolata.