Keresés

 

Egészséges élet tanórai projekt a Batthyány Általános Iskola és Sportiskolában

A projekt
 
John Dewey nevéhez fűződik megfogalmazása és alkalmazása (1900.) Komplex módszer, megszerzett tapasztalatok alkalmazását és új tapasztalatok megszerzését jelenti egyszerre.
 
A ma iskolájának oktatása a tudományos megismerés technológiáját követi. A valóság részekre tagolása az analitikus megközelítés, a gyermeki felfogás globalitását nem követi.
 
Az iskolába lépő gyerekek képességstruktúrája ma más, mint 10-15 évvel ezelőtt. A környezet vizuális, egészleges információkat kínál - ellentétben az iskolával.
 
„Versenyezni” csak úgy tud az oktatás, ha olyan módszereket alkalmaz, amely a globális felfogásból indul ki, és motiválttá tesz az analitikus, szekvenciális feldolgozásra.
 
A projekt - komplex ismereteket kíván a tanároktól:
 
- Kooperatív stratégiák használatára épít
 
- Fejleszti a társas készségeket
 
- A pedagógus szerepének megváltozását igényli – társsá válik az ismeretszerzésben
 
- Fontos készségek elsajátítását biztosítja
 
- Lehetőség élvezhetőbbé tenni a tananyagot.
 
- Az aktív részvétel, a dolgok megtapasztalása, kipróbálása (ez az átlagos képességű gyermekekre igaz!)
 
Olyan tanulásszervezés, melynek középpontjában valamilyen elvégzendő tevékenység áll, és a hangsúlyt az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi.
 
A projekt végére pedig olyan produktumot várunk el, mely lehető legszélesebb vonatkozásban tárja fel az adott gondolatkört.
 
A projektmódszer nagyfokú tanulói önállóságot tesz lehetővé, módot ad az ismeretek integrálására, az iskolán kívüli világ megismerésére, kapcsolatok kialakítására, a demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítására.
 
– Kettős cél jellemzi: meghatározott végeredmény elérése; ugyanakkor a tevékenység folyamata is döntő
 
– Megvalósítása önálló, páros, vagy csoportos tevékenység során történik – munkamegosztáson alapul (tanulás és kooperáció)
 
Már több mint tíz éve hagyomány iskolánkban november végén az Egészséges hét megrendezése.
 
Ebben a tanévben november második hetét választottuk a tanórai iskolai projekt lebonyolítására
 
A hagyományos városi vetélkedőt a projekt első napjának délutánjára szerveztük meg.
 
Három iskola öt négyfős csapata vett részt a játékos vetélkedőn.(Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, az érdi iskolák közül: Bolyai Általános Iskola, Gárdonyi Általános Iskola és Gimnázium, Batthyány Általános Iskola és Sportiskola.)
 
A városi vetélkedő feladatai követték a hagyományokat. Volt TOTO, reklámírás a rosszkedv ellen, és annak bemutatása; egészséggel kapcsolatos közmondások magyarázása, egészséges reggeli készítése.
 
A projekt 2011. november 14 – én kezdődött, az értékeléssel, jutalmazással együtt
 
november 18-án fejeződött be.
 
Ebben az időszakban a tanítás – tanulás projektmódszer alapján történt. Részben szakítottunk a hagyományokkal, és a délután helyett a délelőtti, tanítási időkeretet használtuk fel. Az ok az volt, hogy az előző években a különböző délutáni rendezvények nem jutottak el minden egyes tanulóhoz. Az egészséges életvitel tanulása pedig napjainkban mindennél fontosabbá vált.
 
Minden tanóra az egészség egy – egy területéről szólt, évfolyamonként meghatározott témában.
 
Az előkészítés időszakában több megbeszélés történt pedagógusok részvételével, valamint a diákönkormányzatban résztvevő gyerekekkel. (október 11, november 7., 8., 10.)
 
Évfolyamonként a következő témákban mélyülhettek el a gyerekek:
 
1. évfolyam: tisztálkodás
 
2. évfolyam: öltözködés
 
3. évfolyam: helyes táplálkozás
 
4. évfolyam: mozgás – sport
 
5. évfolyam. mozgás – sport
 
6. évfolyam: napirend, időbeosztás, életvitel
 
7. évfolyam: egészséges táplálkozás
 
8. évfolyam: öltözködés, divat, viselet – viselkedés
 
Az alsó tagozat számára a projekt három napja sok játékot, produktumot hozott.
 
Ezek értékelése szerdán (nov.16.) délután a diákönkormányzat képviselői, illetve felnőtt segítője, és a védőnő szakértő közreműködése által történt meg.
 
A felső tagozat csütörtöki napon (nov.17.) készítette el produktumait.
 
Amíg az osztályok dolgoztak osztályfőnökük vezetésével az osztálytermekben, a könyvtárban vetélkedő folyt, az osztályokat képviselő tanulók között. Néhány a feladatok közül: fogászati TOTO, igaz – hamis játék, „tapogatós”, „ízlelgetős”, öltöztetős, magválogatós.
 
Hogy mire volt mindez jó?
 
Azon kívül, hogy az egészség védelméről szólt, élményt adott.
 
Tulajdonképpen a folyamat volt a legjobb, a feladatok kidolgozása együttes élményt teremtett, és jelentett. Aki részt vett rajta, már nyert is, hiszen nincs jobb, mint az együtt megélt pillanatok, ezt nem múlhatja felül semmilyen díj, vagy jutalom.
 
Összességében elmondhatjuk, hogy tanulságos, eseményekben gazdag hetet tudhatunk magunk mögött.
 
A tanulóink megismerését is segítette a módszer, hiszen az együttes munka, tevékenységek olyan tulajdonságaikat is felszínre hozták, amelyek szokványos iskolai környezetben nem fedezhetők fel. Kiderült, hogy az úgynevezett rossz tanuló is képes új helyzetben együtt gondolkodni társával, hogy vannak ötletei, képes a cél érdekében (legyőzni versenyben a másik osztályt) együttműködni.
 
Mivel először szerveztünk tanórai, egész iskolát átfogó projektet, a tapasztalatok összegzése, értékelése a jövőre nézve nagyon fontos, az értékelés részét képezi.
 
Tanórán belüli projektről volt szó, a tanmenetekben jelöltük, illetve óravázlatokkal, fényképekkel dokumentáltuk a tanítási óra anyagait. Megkísérlünk feladatbankot létrehozni a jövőre is gondolva.
 
A projekt megvalósulását az Egészségügyi Bizottság pályázati támogatása segítette.
 
Kőnigné Ferencz Zsuzsanna
 
projektvezető