Keresés

 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület
 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
 
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola
 
igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

 
beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
 
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2014.01.01-2019.01.01.-ig szól.
 
A munkavégzés helye:
 
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 

 
Az igazgatóhelyettes kiemelt feladata az igazgató szakmai, vezetői, ellenőrző
 
munkájának,egyéb tevékenységének segítése, támogatása. Részletes feladatkörét az igazgató
 
határozza meg. A feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan jár el.
 
Illetmény és juttatások:
 

 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 •   Főiskola, pedagógus,
 •   legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
   

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Főiskola,
 • vezetői gyakorlat, közoktatás vezetői szakképzettség,

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes
 • szakmai önéletrajz
 • az adott iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői program
 • fejlesztési elképzelések
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához adatainak kezeléséhez és továbbításához

 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
 
A beosztás legkorábban 2014. január 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.
 

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével
   
  (2030 Érd, Fácán köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 615-11/2013/KIK/123 , valamint a beosztás megnevezését: pedagógus címen keresztül
   
 • Elektronikus úton Rozgonyi János részére a erdbatthyany@freemail.hu E-mail
 •  Személyesen: , Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. .

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 8.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Érdi Újság
 • www.erd.hu

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 
A pályázat közzététele: az NKI internetes oldalán, az Érdi Újságban és az intézmény
 
honlapján
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://sportiskola.erdcenter.hu
 
honlapon szerezhet.