Keresés

 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület
 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
 
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola
 
könyvtáros

 
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
 
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
 
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1.
 
A munkakrörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 

 
Iskola könyvtárosi feladatok ellátása (kölcsönzés, elektronikus állománygondozás, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok). Tankönyvellátás lebonyolítása. Gyermek és felnőtt programok szervezése, lebonyolítása.
 
Illetmény és juttatások:
 

 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség,
 • magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség,
   
 • nem áll foglalkoztatás gyakorlástól eltiltás hatálya alatt

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • könyvtáros tanár (tanítói) végzettség,
 • felhasználói szintű számítógép használati ismeret

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez.
   
A beosztás betölthetőségének időpontja:
 
A beosztás legkorábban 2013. december 16. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 11.
 

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Elektronikus úton Rozgonyi János részére a erdbatthyany@freemail.hu E-mail címen keresztül.
   
 •  Személyesen: Rozgonyi János, Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. .

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 
A beérkezett pályázatok alapján a munkáltató interjúra hívja be a jelentkezőket. A munkáltatói jogkör gyakorlója szakmai vélemény alapján dönt a pályázók elbírálásáról, a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartva. Az eredményről minden pályázó értesítést kap.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 12.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 

 
Érdi Újság
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://sportiskola.erdcenter.hu honlapon szerezhet.