Keresés

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

általános iskolai tanító (testnevelés szakkollégiummal/műveltségterületi végzettséggel)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Testnevelés tanítása, alsó illetve 5-6. évfolyamon, iskolaotthonos tevékenység végzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Főiskola, tanítói végzettség testnevelés szakkollégiummal vagy testnevelés műveltségterületi végzettséggel,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, orvosi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • diploma másolata, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Fácán köz . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 566-2/2013/KIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító (testnevelés szakkollégiummal/műveltségterületi végzettséggel).
  • Elektronikus úton Rozgonyi János részére a erdbatthyany@freemail.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 17.