Keresés

 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület
 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
 
pályázatot hirdet
 
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola
 
gyógypedagógus tanító/tanár
 
munkakör betöltésére.
 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
 
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
 
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz .
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 
SNI státuszú nem értelmi fogyatékos tanulók ellátása
 
Illetmény és juttatások:
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
  • Főiskola, gyógypedagógus tanító/tanár (pszichopedagógia szakirányú vagy tanulásban akadályoztatottak pedagógiája szakirányú végzettség),
  • önéletrajz,végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, orvosi alkalmasság
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 22. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 12.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Fácán köz . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 566-3/2013/KIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus tanító/tanár .
  • Elektronikus úton Rozgonyi János részére a erdbatthyany@freemail.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 17.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://sportiskola.erdcenter.hu honlapon szerezhet.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Fácán köz . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 566-3/2013/KIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus tanító/tanár (pszichopedagógia) szakirányú vagy tanulásban akadályoztatottak pedagógi.
  • Elektronikus úton Rozgonyi János részére a erdbatthyany@freemail.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 17.