Keresés

 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület
 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
 
pályázatot hirdet
 
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola
 
általános iskolai matematika-fizika szakos tanár
 
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
 
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
 
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz .
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 
Matematika tantárgy tanítása 5-8 évfolyamon, fizika tantárgy tanítása 7-8 évfolyamon
 
Illetmény és juttatások:
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
  •  Főiskola, matematika-fizika szakirány,
  •  egyetem vagy főiskolai matematika-fizika szakos végzettség, esetleg matematika bármely szakos végzettség
  •  büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  •  szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, diplomák másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 21.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János nyújt, a 06-23-365-785 -os telefonszámon.
 

 
A pályázatok benyújtásának módja:
  •  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Fácán köz . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 566-4/2013/KIK/123 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai matematika-fizika szakos tanár.
  •  Elektronikus úton Rozgonyi János részére a erdbatthyany@freemail.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 27.