Keresés

 

Sportiskolai osztály tájékoztató

Bemutatkozás


Iskolánkban általános alapképzést nyújtó 8 évfolyamú oktatás folyik, illetve a 2008/2009-es tanévtől közoktatási típusú sportiskolai osztályokat is indítunk. Tanulólétszámunk 350 körül mozog. A tanulók közel egyötöde más körzetből, illetve más településről (Tárnok, Sóskút, Pusztazámor) jár át. Ezt az arányt egy peremkerületi iskola csak az ott dolgozó 32 pedagógus kimagasló oktató-nevelő munkájával érhette el.
 
Fő profilunk a testnevelés, s 2008 szeptemberétől, felmenő rendszerben sportiskolai keretben működtethetünk egy-egy osztályt, városi és körzeti beiskolázással is. Ide várjuk azokat a gyerekeket, akik a magas szintű ismeretszerzés mellett magas szinten akarnak sportolni is. Ezekben az osztályokban szakedzésekkel - birkózás, labdarúgás, kézilabda, tollaslabda, úszás – egészülnek ki a délutáni és délelőtti foglalkozások.
 
   Segítenek ebben bennünket az egyesületek: ÉVSE, Érdi Spartacus SC, Első Érdi Úszó Egylet, Érdi Sport Kft., valamint az oktatott sportágak szakszövetségei. Szakmai munkánk ellenőrzése mellett a 2012/13-as tanévtől a Nemzeti Sport Intézet anyagilag is támogatja iskolánkat. E segítséggel feltételeink lényegesen javulnak.
 
Természetesen nem csupán a sportiskolás tanulók számára biztosított a szakszerű testi nevelés, hanem minden egyes tanulónknak. Diákjaink eljuthatnak úszásoktatásra és nyári sporttáborba is. Fontos feladatunknak tekintjük a sporton kívül a többi tantárgy gondozását is. Számítástechnika szaktantermeinket, könyvtárunkat folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. Végzős diákjaink választott új iskolájukban rendre megállják a helyüket.
 
  Gyermekeink sikeresen szerepelnek a különböző tanulmányi-, kulturális-, sport- és egyéb versenyeken is. A fenti eredményeket széles körű szakköri tevékenység biztosításával érhetjük csak el. Három saját projektmunkánk is van; ennek témakörei: ősszel az egészséges életmód, karácsonykor az „Advent”, a tanév végén pedig az „Év végre” projekt keretében mutatkoznak be tanulóink.
 
Jól és hatékonyan működik belső mérési rendszerünk is (matematika, szövegértés és a tanulók fizikai állóképességének mérése).

Természetesen a tehetséggondozáson kívül a lemaradókkal vagy a lassabban haladókkal is foglalkozunk, anyagi lehetőségeink függvényében (formái: képességek szerinti differenciálás, csoportbontások, korrepetálások, fejlesztő foglalkozások, gyógytestnevelés, illetve tanulószoba biztosítása a 7-8. osztályos diákoknak. A tanulószobai foglalkozások keretében szervezzük meg a végzős diákok középiskolai felkészítését is). Részt veszünk az „Egyenlő eséllyel Érden”, „A természettudományos közoktatás megújítása az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával”-című és az integrációt segítő városi projektben is. Jó és rendszeres a kapcsolatunk a körzeti gyermekorvossal, a védőnőkkel, a Gyermekjóléti Központtal, a Polgármesteri Hivatal gyámügyi munkatársaival és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal is. Pedagógusaink nyitottak minden újra, rendszeresen jelentkeznek szakmai továbbképzésekre, pályázatokat és tankönyvet írnak, patronálják alapítványunkat, a környék és a város számára rendezvényeket szerveznek.
 
  Gondoskodunk arról is, hogy tanulóink a szabadidejüket is a lehető legtartalmasabban és ugyanakkor változatosan tölthessék. Rendszeresen szervezünk színházlátogatásokat, tanulmányi kirándulásokat, erdei iskolát, nyári tábort. Bekapcsolódunk a város kulturális- és sportéletébe, ápoljuk iskolánk és a város hagyományait, iskolaújságot, iskolarádiót működtetünk, és nem utolsó sorban tanulóink rendelkezésére áll könyvtárunk és számítástechnikai termünk. A közösséghez tartozás fontossága áthatja minden tevékenységünket.
 
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből egészséges, művelt, jól képzett és tovább képezhető, az életben boldogulni tudó embereket igyekszünk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nemzedéknek.
 
Rozgonyi János igazgató

Leendő elsős tanítónénik bemutatkozása

Bilics Józsefné—Vilma néni
 
„Tanítói képesítésemet a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szereztem. Pályámat 37 évvel ezelőtt kezdtem ebben az intézményben, más munkahelyem azóta sem volt.
 
A munkám a hobbim. A kisgyerekek tanítása, nevelése mindig nagy örömmel tölt el.”Kozma Zoltánné—Irénke néni
 
„A Debreceni Tanítóképző Főiskolán végeztem testnevelés szakkollégiumban. Munkámat a kezdetektől ebben az iskolában végzem. Jelenleg egy sportiskolás 4. osztályban vagyok osztályfőnök. Szívesen dolgozom a tehetséggondozás területén. Az alsótagozat munkáját munkaközösség vezetőként több, mint 10 éve segítem.”


„Jó szívvel ajánlom a leendő elsős gyermekek szülei figyelmébe mindkét kiváló kollégámat. Nagy tapasztalattal és odaadó szeretettel okítják, nevelik a rájuk bízott gyermekeket.” Rozgonyi János igazgató

Március 1. (péntek) 8.00 - 10.00
Nyílt nap
Bemutató órák - leendő elsős tanítónénikkel

Tanít: Bilics Józsefné (Vilma néni) 4.b - ének óra
Kozma Zoltánné (Irénke néni) 4.t - matematika óra

Március 2. (szombat) 9,00 - 10.30
Óvodások sportnapja
Játékos sportfoglalkozás nagycsoportosok számára
a Batthyány Sportcsarnokban leendő tanítóikkal
Gyülekező: 8.30-tól

Március 18. (hétfő) 14.00
Húsvéti készülődés - kézműves foglalkozás
Munkafoglalkozás nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek.
Szervezik: a leendő elsős tanító nénik.

Március 25. (hétfő) 14.00
Felvételi erőpróba
Mozgásos szintfelmérő foglalkozás a városi beiskolázású sportiskolai osztályokba, 1-6. évfolyamokra.
Sportruházat szükséges!